Älvsby

Forkod
256002
Namn
Älvsby
Alias
Byn
Indelning
1809 (beslut 1781-03-31 och 1781-10-29) utbruten ur Piteå landsförsamling.
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län.
Pastorat
1809-1894 Piteå landsförsamling, 1895- eget.
Husförhörslängd
1809-.

Administrativ historik

Namn
Älvsby
Geo-id
256002000
Tid
1809 - 9999
pre
Piteå lands 258171003
1686 - 1808