Gävle hospitalsförsamling

Forkod
218000
Namn
Gävle hospitalsförsamling
Indelning
1839 upplöst, då vårdtagarna flyttats till Uppsala.
Län
Gävleborgs