Älvsered

Forkod
138224
Namn
Älvsered
Län
Hallands
-1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län.
Pastorat
-1970 Mjöbäck, 1971- Fagered.
Husförhörslängd
1818-.
Arkiv
delar kvar i Mjöbäck.

Administrativ historik

Namn
Älvsered
Geo-id
138224000
Tid
0 - 9999