Gåxsjö

Forkod
231303
Namn
Gåxsjö
Indelning
1893-01-01 (beslut 1881-06-17) utbruten ur Hammerdal.
Län
Jämtlands
Pastorat
Hammerdal.
Husförhörslängd
1893-.

Administrativ historik

Namn
Gåxsjö
Geo-id
231303000
Tid
1893 - 9999
pre
Hammerdal 231304003
1787 - 1892