Genarp

Forkod
128120
Namn
Genarp
Län
Skåne
Pastorat
-1974 Lyngby, 1974-06-12- Genarp, Lyngby och Gödelöv.
Husförhörslängd
(1698), 1796-.

Administrativ historik

Namn
Genarp
Geo-id
128120000
Tid
0 - 9999