Gesäter

Forkod
150405
Namn
Gesäter
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1670 (Dals-) Ed, 1670- Rölanda.
Husförhörslängd
1810-.

Administrativ historik

Namn
Gesäter
Geo-id
150405000
Tid
0 - 9999