Gestad

Forkod
158003
Namn
Gestad
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Bolstad, 1962- Brålanda.
Husförhörslängd
1761-.

Administrativ historik

Namn
Gestad
Geo-id
158003000
Tid
0 - 9999