Getinge

Forkod
138014
Namn
Getinge
Län
Hallands
Pastorat
Getinge och Rävinge.
Husförhörslängd
1866-.
Arkiv
1868 större delen förstörd vid brand.

Administrativ historik

Namn
Getinge
Geo-id
138014000
Tid
0 - 9999