Gillberga

Forkod
178509
Namn
Gillberga
Län
Värmlands
Pastorat
till omkring 1500 Gillberga, Långserud, Sillerud, Åskog och Lönskog, sedan -1609 Gillberga, Sillerud, Åskog och Långserud, 1609-1961 Gillberga och Långserud, 1962- Gillberga och Kila.
Husförhörslängd
1733-.

Administrativ historik

Namn
Gillberga (s-län)
Geo-id
178509000
Tid
0 - 9999