Gillberga

Forkod
48413
Namn
Gillberga
Län
Södermanlands
Pastorat
-1961 Gillberga och Lista, 1962- Öja.
Husförhörslängd
1749-.

Administrativ historik

Namn
Gillberga (d-län)
Geo-id
48413000
Tid
0 - 9999