Åmåls landsförsamling

Forkod
158500
Namn
Åmåls landsförsamling
Indelning
1643-04-01 utbrutet Åmåls stadsförsamling, 1963-01-01 uppgått i Åmål.
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1655 Edsleskog, 1655-1962 Åmål.
Husförhörslängd
(1764), 1798-.