Gingri

Forkod
158309
Namn
Gingri
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1628 Fristad, 1628-01-24-1671 Borås, 1672-1689 Fristad, 1689(beslut 1680 och 1687)-1860 Borås, 1860- Fristad.
Husförhörslängd
1797-.

Administrativ historik

Namn
Gingri
Geo-id
158309000
Tid
0 - 9999