Giresta

Forkod
38125
Namn
Giresta
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1945 Giresta och Gryta, 1946-1948 Giresta, Gryta och Fröslunda, 1948-02-13- Gryta.
Husförhörslängd
1721,

Administrativ historik

Namn
Giresta
Geo-id
38125000
Tid
0 - 9999