Gistad

Forkod
58028
Namn
Gistad
Län
Östergötlands
Pastorat
-1534 eget, 1534-1541 Askeby, 1541-1932 eget, 1932-05-01-1961 Törnevalla, 1962- Rystad.
Husförhörslängd
(1713), 1759,

Administrativ historik

Namn
Gistad
Geo-id
58028000
Tid
0 - 9999