Gladhammar

Forkod
88303
Namn
Gladhammar
Alias
Kladhammar
Indelning
1622 utbrutet Västrum.
Län
Kalmar
Pastorat
-1961 Gladhammar och Västrum, 1962- Gladhammar, Västrum och Törnsfall.
Husförhörslängd
1760-

Administrativ historik

Namn
Gladhammar
Geo-id
88303000
Tid
0 - 9999