Glanshammar

Forkod
188027
Namn
Glanshammar
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1961 Glanshammar och Rinkaby, 1962-1980 Glanshammar, Rinkaby, Lillkyrka och Odeby, 1981- Glanshammar, Rinkaby och Lillkyrka-Ödeby.
Husförhörslängd
1720-.

Administrativ historik

Namn
Glanshammar
Geo-id
188027000
Tid
0 - 9999