Glava

Forkod
178405
Namn
Glava
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Övrigt
förväxla ej med Grava.
Pastorat
-1875 Stavnäs, 1875-05-01- (beslut 1859-04-29) eget.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Glava
Geo-id
178405000
Tid
0 - 9999