Glemminge

Forkod
128620
Namn
Glemminge
Län
Skåne
-1970 Kristianstads län, 1971- Malmöhus län.
Pastorat
-1569 Glemminge och Gärarp, 1569-1632 eget, 1632-12-23-1688 Tosterup, 1688-03-29-1940 Glemminge och Tosterup, 1941-1961 Glemminge, Tosterup, Ullstorp och Bollerup, 1962-1971 Glemminge, Tosterup, Bolle
Husförhörslängd
(1686), 1818-.
Arkiv
1826-06-11 delar förstörda vid brand.

Administrativ historik

Namn
Glemminge
Geo-id
128620000
Tid
0 - 9999