Glimåkra

Forkod
112107
Namn
Glimåkra
Indelning
tidigt utbrutet Örkened.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1867 eget, 1868- Glimåkra och Örkened.
Husförhörslängd
(1683), 1772-.
Arkiv
1741 brand.

Administrativ historik

Namn
Glimåkra
Geo-id
112107000
Tid
0 - 9999