Glömminge

Forkod
84013
Namn
Glömminge
Län
Kalmar
Pastorat
åtminstone tidvis under medeltiden och 1500-talet eget, annars -1961 Glömminge och Algutsrum, 1962Glömminge, Algutsrum, Sandby, Gårdby och Södra Möckleby.
Husförhörslängd
1761-.

Administrativ historik

Namn
Glömminge
Geo-id
84013000
Tid
0 - 9999