Gnarp

Forkod
213204
Namn
Gnarp
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone omkring 1500-1648 Bergsjö, 1648- eget.
Husförhörslängd
1739-

Administrativ historik

Namn
Gnarp
Geo-id
213204000
Tid
0 - 9999