Godegård

Forkod
58304
Namn
Godegård
Län
Östergötlands
1954-01-01 (Zinkgruvan) och 1985-01-01 (Kristineberg) överfört områden från Godegård i Östergötlands län till Hammar i Örebro län.
Pastorat
-1961 eget, 1962-1969 Godegård och Västra Ny, 1969-10-01- Västra Ny.
Husförhörslängd
1740-.

Administrativ historik

Namn
Godegård
Geo-id
58304000
Tid
0 - 9999