Gödelöv

Forkod
128118
Namn
Gödelöv
Län
Skåne
Pastorat
förr eget, senast 1590-1925 Lyngby, 1925-05-01-1961 Dalby, 1962-1974 Lyngby, 1974-06-12- Genarp.
Husförhörslängd
(1683), 1796-.

Administrativ historik

Namn
Gödelöv
Geo-id
128118000
Tid
0 - 9999