Gödestad

Forkod
138306
Namn
Gödestad
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Hunnestad, 1962- Grimeton.
Husförhörslängd
(1705), 1770-

Administrativ historik

Namn
Gödestad
Geo-id
138306000
Tid
0 - 9999