Göta livgarde

Forkod
18000
Namn
Göta livgarde
Alias
af Palénska regementet, af Palénska regementet, Andra gardesregementet, Andra livgardet
Indelning
1808 bildad genom sammanslagning av Finska gardesregementet och Svenska gardesregementet, 1927-04-30 upplöst.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1811-1927.
Arkiv
i Stockholms stadsarkiv; böcker för tiden 1808-1811