Göteborgs fattighusförsamling

Forkod
148000
Namn
Göteborgs fattighusförsamling
Alias
Allmänna arbets- och correctionsinrättningen, Göteborgs allmänna arbets- och korrektionsinrättning, Stadens fattighus
Indelning
1726-1108 bildad, ornkring 1825 införlivat Göteborgs spinnhusförsamling, 1885-07-07 uppgått i Göteborgs Kristine.
Län
Västra Götalands
Övrigt
1847-1889 särkilda kyrkoböcker för Kronospinnhuset, på landsarkivet.
Pastorat
till omkring 1825 var Göteborgs spinnhusförsamling annex hit.
Husförhörslängd
1812-1885.