Göteborgs garnisonsförsamling

Forkod
148000
Namn
Göteborgs garnisonsförsamling
Indelning
1680 bildad, 1895 utbrutet Andra Göta (Smålands) artilleriregemente, 1927-04-30 upplöst.
Län
Västra Götalands
Övrigt
1833-1885 särskild civil avdelning.
Husförhörslängd
1801-1927.
Arkiv
allt på landsarkivet.