Göteborgs Karl Johan

Forkod
148013
Namn
Göteborgs Karl Johan
Alias
Carl Johan, Förenade Kustförsamlingen, Gamla Varvet, Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling, Karl Johan, Kustförsamlingen, Privata församlingen, Varvsförsamlingen
Indelning
1700 utbruten ur Orgryte, 1820 införlivat Marieberg, 1827-07-18 utbrutet Nya Varvet, 1931-01-01 (beslut 1919-05-16 och 1930-05-23) införlivat Nya Varvet.
Län
Västra Götalands
Övrigt
1700-1786 ren militärförsamling; födelser vid Göteborgs nya förlossningshem (Kungsladugårds) 1933-1938 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
17001805 eget, 1805-1883 Örgryte, 1883-05-01 - (beslut 1872-07-05) eget.
Husförhörslängd
1789- (lucka 1869-1882).
Arkiv
observera att äldre böcker använts efter namnskifte; 1817-1826 duplettböcker för Nya Varvet; luckan i husförhörslängden kompenseras dels genom uppgifter till husförhörslängd 1869-1872, dels genom ante

Administrativ historik

Namn
Göteborgs karl johan
Geo-id
148013000
Tid
1700 - 9999
pre
Örgryte 148016001
0 - 1699