Göteborgs Kristine

Forkod
148000
Namn
Göteborgs Kristine
Alias
Christinae, Kristine
Indelning
1883-05-01 utbruten ur Göteborgs Tyska, 1885-07-07 införlivat Göteborgs fattighusförsamling, 1974-01-01 uppgått i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg.
Län
Västra Götalands
Övrigt
har kallats Kristine territoriella församling för att skiljas från Kristine tyska församling; har stavats Christinae, dock utan beslut härom, motsvarar svenska avdelningen av Göteborgs Tyska församlin
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1812-1973.