Göteborgs lutherska

Forkod
148000
Namn
Göteborgs lutherska
Indelning
1607 utbruten ur Lundby, 1612 uppgått i Lundby.
Län
Västra Götalands
Pastorat
eget.