Göteborgs Tyska

Forkod
148025
Namn
Göteborgs Tyska
Alias
Christinae Tyska, Kristine tyska, Tyska
Indelning
1623 utbruten ur Göteborgs svenska (sedermera Domkyrkoförsamlingen i Göteborg), 1883-05-01 utbrutet Göteborgs Kristine.
Län
Västra Götalands
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1812-.
Arkiv
personförteckning 1812-1883, därefter husförhörslängd