Götlunda

Forkod
168327
Namn
Götlunda
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1917 Flistad, 1917-05-01-1961 Götlunda och Flistad, 1962- Götlunda, Flistad och Vad.
Husförhörslängd
1775-.

Administrativ historik

Namn
Götlunda (r-län)
Geo-id
168327000
Tid
0 - 9999