Götlunda

Forkod
198404
Namn
Götlunda
Indelning
1449 införlivat Lunger.
Län
Västmanlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1973 Örebro län, 1974- Västmanlands län.
Pastorat
-1974 eget, 1975- Arboga stadsförsamling.
Husförhörslängd
1740-.

Administrativ historik

Namn
Götlunda (u-län)
Geo-id
198404000
Tid
0 - 9999