Gränna landsförsamling

Forkod
68000
Namn
Gränna landsförsamling
Indelning
1652 utbrutet Gränna stadsförsamling, 1963-01-01 uppgått i Gränna.
Län
Jönköpings
Pastorat
-1652 eget, 1652-1962 Gränna stadsförsamling.
Husförhörslängd
1717-1962.
Arkiv
gemensamt för stads- och landsförsamlingarna.