Gräsgård

Forkod
84010
Namn
Gräsgård
Län
Kalmar
Pastorat
medeltiden Gräsgård och Segerstad, sedan -1923 eget, 1923-05-01(beslut 1915-07-09)-1961 Gräsgård och Segerstad, 1962- Södra Möckleby.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Gräsgård
Geo-id
84010000
Tid
0 - 9999