Gräsmark

Forkod
176604
Namn
Gräsmark
Indelning
1751 utbruten ur Sunne som kapellförsamling, 1796-10-27 annexförsamling.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1882 Sunne, 1882-05-01- (beslut 1854-07-21 ) eget.
Husförhörslängd
1765-

Administrativ historik

Namn
Gräsmark
Geo-id
176604000
Tid
1751 - 9999