Grebo

Forkod
56102
Namn
Grebo
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 Grebo och Värna, 1962-1973 Björsäter, 1974- Åtvid.
Husförhörslängd
1795-.

Administrativ historik

Namn
Grebo
Geo-id
56102000
Tid
0 - 9999