Grevbäck

Forkod
168403
Namn
Grevbäck
Län
Skaraborgs
Pastorat
omkring 1550 möjligen eget, annars -1961 Grevbäck och Brevik, 1962- Hjo.
Husförhörslängd
1804-

Administrativ historik

Namn
Grevbäck
Geo-id
168403000
Tid
0 - 9999