Grevie

Forkod
116803
Namn
Grevie
Län
Kristianstads
Länkar
Mellan-Grevie
Övrigt
se även och .
Pastorat
Förslöv.
Husförhörslängd
(1683), 1810-
Arkiv
1711 mars brand.

Administrativ historik

Namn
Grevie
Geo-id
116803000
Tid
0 - 9999