Grimeton

Forkod
138308
Namn
Grimeton
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Grimeton och Rolfstorp, 1962- Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad, Gödestad, Skällinge och Nösslinge.
Husförhörslängd
1808-

Administrativ historik

Namn
Grimeton
Geo-id
138308000
Tid
0 - 9999