Grimmared

Forkod
138322
Namn
Grimmared
Län
Hallands
-1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län.
Pastorat
Kungsäter.
Husförhörslängd
(1798), 1806- (luckor 1829-1830 och 1850).

Administrativ historik

Namn
Grimmared
Geo-id
138322000
Tid
0 - 9999