Grinstad

Forkod
156103
Namn
Grinstad
Län
Älvsborgs
Pastorat
Bolstad.
Husförhörslängd
(1711), 1729- (lucka 1751-1767).

Administrativ historik

Namn
Grinstad
Geo-id
156103000
Tid
0 - 9999