Grolanda

Forkod
168612
Namn
Grolanda
Indelning
1757 införlivat Skärvum.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1757 Grolanda, Skärvum och Jäla, 1757-1961 Grolanda och Jäla, 1962- Floby.
Husförhörslängd
1746-.

Administrativ historik

Namn
Grolanda
Geo-id
168612000
Tid
0 - 9999