Grönahög

Forkod
158417
Namn
Grönahög
Län
Älvsborgs
Pastorat
Gällstad.
Husförhörslängd
1810-

Administrativ historik

Namn
Grönahög
Geo-id
158417000
Tid
0 - 9999