Grönby

Forkod
128730
Namn
Grönby
Län
Skåne
Pastorat
-1921 Grönby och Anderslöv, 1921-05-01- Anderslöv.
Husförhörslängd
(1683), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Grönby
Geo-id
128730000
Tid
0 - 9999