Amsberg

Forkod
208100
Namn
Amsberg
Indelning
1647 utbruten ur Stora Tuna som kapellförsamling, 1929 uppgått i Stora Tuna.
Län
Dalarnas
Pastorat
Stora Tuna.
Husförhörslängd
1727-1959.
Arkiv
1848-11-26 brand (luckor i materialet), vissa böcker förvaras i Borlänge kbfd. .