Grude

Forkod
156614
Namn
Grude
Län
Älvsborgs
Pastorat
Södra Björke.
Husförhörslängd
1780-.

Administrativ historik

Namn
Grude
Geo-id
156614000
Tid
0 - 9999