Grundsund

Forkod
148400
Namn
Grundsund
Indelning
1799 utbruten ur Morlanda som kapellförsamling, 1888-05-01 uppgått i Skaftö.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Morlanda.
Husförhörslängd
1820-1888.