Grycksbo kbfd

Forkod
208002
Namn
Grycksbo kbfd
Indelning
1932-07-01 bildat inom (Stora) Kopparbergs församling.
Län
Dalarnas
Pastorat
19321976 Falu Kristine, 1977- Stora Kopparberg.