Gryt

Forkod
112102
Namn
Gryt
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Kviinge, 1962- Knislinge.
Husförhörslängd
(1683), 1814-

Administrativ historik

Namn
Gryt (l-län)
Geo-id
112102000
Tid
0 - 9999